Ресурси

Разработки по проекта

Аналитичен доклад на тема "Оценка на корпоративнотo управление на държавните предприятия 2020 година"
Размер: 1.29 MB Формат: pdf
Аналитичен доклад на тема "Оценка на корпоративнотo управление на държавните предприятия 2019 година"
Размер: 1.17 MB Формат: pdf
Аналитичен доклад на тема "Оценка на корпоративнотo управление на държавните предприятия 2016-2018 г."
Размер: 1.57 MB Формат: pdf
Аналитичен доклад на тема "Чуждестранен опит в областта на корпоративното управление на държавните предприятия"
Размер: 1.68 MB Формат: pdf

Публикации на международни институции

OECD State-Owned Enterprises. Trade Effects and Policy Implications
Размер: 1.13 MB Формат: pdf
State-Owned Enterprises in Emerging Europe: The Good, the Bad, and the Ugly
Размер: 2.65 MB Формат: pdf
IFC Corporate Governance Progression Matrix for State-Owned Enterprises
Размер: 1.84 MB Формат: pdf
State-Owned Enterprises in the EU - Lessons Learnt and Ways Forward in a Post-Crisis Context
Размер: 1.24 MB Формат: pdf
Local State-Owned Enterprises in Italy - Inefficiencies and Ways Forward
Размер: 964.95 KB Формат: pdf
EBRD - Evaluation of projects with State-owned firms
Размер: 98.93 KB Формат: pdf
Reassessing the Role of State-Owned Enterprises in Central, Eastern and Southeastern Europe
Размер: 1.99 MB Формат: pdf
Croatia - Background Study on State-Owned Enterprises. Economic and Financial Performance of SOEs
Размер: 516.88 KB Формат: pdf
Corporate Governance in Transition Economies. Bulgaria Country Report
Размер: 680.53 KB Формат: pdf

Кодекси за корпоративно управление

Corporate Governance Document and Information Request List for State-Owned Enterprises
Размер: 1.79 MB Формат: pdf
Препоръка на Комисията относно качеството на отчитането в рамките на корпоративното управление
Размер: 337.58 KB Формат: pdf
Директива 2014 95 ЕС на Европейския Парламент и на Съвета
Размер: 366.90 KB Формат: pdf

Резултати от научни изследвания

Насоки относно оповестяването на нефинансова информация
Размер: 955.53 KB Формат: pdf