Последни новини

Назад
alt

Подходът ESG

В новата реалност се появява нов подход за определяне на целева компания за инвестиция. Подходът ESG (Екология, Социална отговорност и Корпоративно управление) се основава на синергията между трите основни индикатора за оценка на качеството на резултатите на предприятията - към екологичните практики се добавят и другите дейности на предприятията - социална отговорност и корпоративно управление. Комбинацията им се приема като гарант за устойчиво развитие както на предприятията, така и на обществото.

Последните изследвания отчитат нарастване на ESG портфейлите до 17.5 млрд.щ.д. Основен фактор за този скок е общественият интерес за мотивите при инвестиции както към бизнеса, така и за институционалните инвеститорите.

Независимо от краткото съществуване на ESG вече има утвърдени модели за неговото измерване. Рейтингът на MSCI е конструиран за инвеститорите чрез идентифициране не само на възможностите на ESG, но и за рисковете от подобна инвестиция. Thomson Reuters използва 186 полета от 2002 г. насам, групирани в десет категории, които са комбинирани, за да формулират трите стълба на оценката за околна среда, социална отговорност и корпоративно управление. Данните, предоставени от Bloomberg, са еднакви за управлението на всяка индустрия и с особено внимание към показателите за екологично и социално въздействие.