Назад
alt

Аналитичен доклад на тема "Оценка на корпоративнотo управление на държавните предприятия"

В резултат от изпълнението на Дейност 3. Разработване и прилагане на методология за мониторинг и оценка на  корпоративното управление на държавните предприятия по Проект BG05SFOP001-2.009-0021 „За ефективно, прозрачно и отговорно корпоративно управление на държавните предприятия“ бе разработен аналитичен доклад на тема "Оценка на корпоративнотo управление на държавните предприятия"

Пълният текст на доклада можете да изтеглите оттук.

Назад
alt

Аналитичен доклад на тема "Оценка на корпоративнотo управление на държавните предприятия"

В резултат от изпълнението на Дейност 3. Разработване и прилагане на методология за мониторинг и оценка на  корпоративното управление на държавните предприятия по Проект BG05SFOP001-2.009-0021 „За ефективно, прозрачно и отговорно корпоративно управление на държавните предприятия“ бе разработен аналитичен доклад на тема "Оценка на корпоративнотo управление на държавните предприятия"

Пълният текст на доклада можете да изтеглите оттук.