Назад
alt

Разширяване на контрола над държавните предприятия

От 2019 г. Агенцията за публичните предприятия и контрол има задължението да контролира държавните предприятия и тяхната дейност. В началото на 2022 г. се разшири обхватът от компетентни органи за контрол над държавните предприятия.

Сметната палата предвижда 335 одита за 2022 година. Програмата включва 34 одита за съответствие при финансовото управление, при които ще бъде проверена законосъобразността на управлението, както и 11 специфични одити на търговски дружества и държавните предприятия, чиято дейност е от голям обществен интерес. Първият одит за 2022 г. е на държавното предприятие “ТЕЦ Марица Изток 2”.  

Национална агенция за приходите започва проверки в Държавното предприятие „Български спортен тотализатор“ на Сметната палата за злоупотреби с бюджетни средства. Проверките ще включат още 14 дружества.

Народното събрание поиска информация от министъра на земеделието за назначенията в държавните предприятия в края на 2021 година. Според официални данни 85 процента от пенсионерите (145 лица) в търговските дружества към Министерство на земеделието са в държавното предприятие „Напоителни системи“.

Държавна агенция „Национална сигурност” и Националната полиция са направили проверки в офиси на държавното предприятие „Булгаргаз“. Целта на проверката била цената на горивата и извършване на спекулативни сделки.

 

Назад
alt

Разширяване на контрола над държавните предприятия

От 2019 г. Агенцията за публичните предприятия и контрол има задължението да контролира държавните предприятия и тяхната дейност. В началото на 2022 г. се разшири обхватът от компетентни органи за контрол над държавните предприятия.

Сметната палата предвижда 335 одита за 2022 година. Програмата включва 34 одита за съответствие при финансовото управление, при които ще бъде проверена законосъобразността на управлението, както и 11 специфични одити на търговски дружества и държавните предприятия, чиято дейност е от голям обществен интерес. Първият одит за 2022 г. е на държавното предприятие “ТЕЦ Марица Изток 2”.  

Национална агенция за приходите започва проверки в Държавното предприятие „Български спортен тотализатор“ на Сметната палата за злоупотреби с бюджетни средства. Проверките ще включат още 14 дружества.

Народното събрание поиска информация от министъра на земеделието за назначенията в държавните предприятия в края на 2021 година. Според официални данни 85 процента от пенсионерите (145 лица) в търговските дружества към Министерство на земеделието са в държавното предприятие „Напоителни системи“.

Държавна агенция „Национална сигурност” и Националната полиция са направили проверки в офиси на държавното предприятие „Булгаргаз“. Целта на проверката била цената на горивата и извършване на спекулативни сделки.