Назад
alt

Променени принципали на държавни предприятия

С поредица от решения Министерският съвет актуализира министерствата-принципали на държавни предприятия. Мотивите са в изпълнение на Решение на приетото 47-то Народно събрание (13 декември 2021 година) за приемане на структура на Министерския съвет.

Министърът на иновациите и растежа е определен да упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД и на „София тех парк“ АД. С решения на Министерския съвет от 16.02.2022 г. и 24.02.2022 г. са извършени съответните промени в уставите на държавните предприятия. Мярката е свързана с осъществяването на структурни и други промени в централната администрация на изпълнителната власт, произтичащи от приетата структура на Министерския съвет на Република България.

„Информационно обслужване“ АД има нов принципал – Министерството на електронното управление. На свое заседание от 02.03.2022 г. Министерският съвет актуализира списъка на административните органи, които при изпълнението на своите функции, свързани с дейности по системна интеграция, възлагат изпълнението им на държавното предприятие. Министерството на електронното управление ще възлага на системния интегратор дейностите по системна интеграция на информационни и комуникационни системи, свързани с електронна идентификация, както и внедряване и поддържане на Интегрирана финансово – информационна система за разпоредителите с бюджет към Министерския съвет.

Назад
alt

Променени принципали на държавни предприятия

С поредица от решения Министерският съвет актуализира министерствата-принципали на държавни предприятия. Мотивите са в изпълнение на Решение на приетото 47-то Народно събрание (13 декември 2021 година) за приемане на структура на Министерския съвет.

Министърът на иновациите и растежа е определен да упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД и на „София тех парк“ АД. С решения на Министерския съвет от 16.02.2022 г. и 24.02.2022 г. са извършени съответните промени в уставите на държавните предприятия. Мярката е свързана с осъществяването на структурни и други промени в централната администрация на изпълнителната власт, произтичащи от приетата структура на Министерския съвет на Република България.

„Информационно обслужване“ АД има нов принципал – Министерството на електронното управление. На свое заседание от 02.03.2022 г. Министерският съвет актуализира списъка на административните органи, които при изпълнението на своите функции, свързани с дейности по системна интеграция, възлагат изпълнението им на държавното предприятие. Министерството на електронното управление ще възлага на системния интегратор дейностите по системна интеграция на информационни и комуникационни системи, свързани с електронна идентификация, както и внедряване и поддържане на Интегрирана финансово – информационна система за разпоредителите с бюджет към Министерския съвет.