Назад
alt

Практики по прозрачност и разкриване на информация от държавните предприятия и техните собственици

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) публикува доклад за практиките в 27 държави за прозрачност и разкриване на информация. Синтезиран е опитът на големи държавни предприятия, които извършват икономическа и търговска дейност. Резултатите от доклада ще бъдат използвани от ОИСР като база за разработване на нови насоки за корпоративно управление на държавни предприятия. 

Прозрачността от страна на държавата намира отражение в целите, операциите и ефективността на държавните предприятия, докато за самите държавни предприятия прозрачността е наличие на финансова и нефинансова информация. Авторите на доклада се надяват да допринесат за формиране на култура на по-голяма отчетност в публичната администрация.

Назад
alt

Практики по прозрачност и разкриване на информация от държавните предприятия и техните собственици

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) публикува доклад за практиките в 27 държави за прозрачност и разкриване на информация. Синтезиран е опитът на големи държавни предприятия, които извършват икономическа и търговска дейност. Резултатите от доклада ще бъдат използвани от ОИСР като база за разработване на нови насоки за корпоративно управление на държавни предприятия. 

Прозрачността от страна на държавата намира отражение в целите, операциите и ефективността на държавните предприятия, докато за самите държавни предприятия прозрачността е наличие на финансова и нефинансова информация. Авторите на доклада се надяват да допринесат за формиране на култура на по-голяма отчетност в публичната администрация.