Назад
alt

Създава се „Държавна петролна компания“

В края на м. май 2020 г. Министерство на финансите предложи на Народното събрание законопроект за създаване на „Държавна петролна компания“. Проектът предвижда създаване на 100 бензиностанции в населени места и на основни пътни артерии. Заявените цели на Държавната петролна компания са подобряване на конкуренцията на пазара и поддържане на държавен резерв за петролни продукти. Очакванията са ценообразуването на крайните продукти да е съобразено с борсовите котировки и оптимизиране на запасите съгласно изискванията на европейското законодателство. Предлаганите услуги ще включват широка палитра от продукти, включително зареждане на електромобили, предвидени в стратегията за нисковъглеродна икономика и опазване на околната среда

Началото на дейността е предвидено за 2021 г. Принципал на Държавната петролна компания е Министерство на икономиката. В проекта на „Закон за запасите от нефт и нефтопродукти“ не се предвиждат възможности за приватизация и процедури по несъстоятелност на държавната компания. Самата компания няма да бъде регистрирана като търговско дружество и няма да формира печалба, вкл. да изплаща дивидент. Управлението на компанията се предвижда се извършва от изпълнителен директор, членовете на управителния съвет ще се назначават от принципала, а контролът ще се извършва от Агенция „Митници“. 

Поредица от проверки на компетентни органи и държавни агенции не установи наличие на картел при ценообразуването в частните компании от петролния сектор. След значителен спад на котировките на международните пазари цените на петролните продукти в България остават на предишни нива.

Назад
alt

Създава се „Държавна петролна компания“

В края на м. май 2020 г. Министерство на финансите предложи на Народното събрание законопроект за създаване на „Държавна петролна компания“. Проектът предвижда създаване на 100 бензиностанции в населени места и на основни пътни артерии. Заявените цели на Държавната петролна компания са подобряване на конкуренцията на пазара и поддържане на държавен резерв за петролни продукти. Очакванията са ценообразуването на крайните продукти да е съобразено с борсовите котировки и оптимизиране на запасите съгласно изискванията на европейското законодателство. Предлаганите услуги ще включват широка палитра от продукти, включително зареждане на електромобили, предвидени в стратегията за нисковъглеродна икономика и опазване на околната среда

Началото на дейността е предвидено за 2021 г. Принципал на Държавната петролна компания е Министерство на икономиката. В проекта на „Закон за запасите от нефт и нефтопродукти“ не се предвиждат възможности за приватизация и процедури по несъстоятелност на държавната компания. Самата компания няма да бъде регистрирана като търговско дружество и няма да формира печалба, вкл. да изплаща дивидент. Управлението на компанията се предвижда се извършва от изпълнителен директор, членовете на управителния съвет ще се назначават от принципала, а контролът ще се извършва от Агенция „Митници“. 

Поредица от проверки на компетентни органи и държавни агенции не установи наличие на картел при ценообразуването в частните компании от петролния сектор. След значителен спад на котировките на международните пазари цените на петролните продукти в България остават на предишни нива.