Назад
alt

Отговорно бизнес поведение в сектора на държавните предприятия в Азия. Преглед на националните практики

ОИСР публикува доклад за националните практики на държавни предприятия в 22 страни от Азия. Докладът разглежда законодателните политики и практики за отговорно бизнес поведение на държавните предприятия. Представени и сравнени са дефинициите и концепциите за отговорно бизнес поведение в анализираните страни. Обсъдени са формите на корпоративна социална отговорност и почтеност при отговорно бизнес поведение.

Констатациите в доклада се основават на кабинетно проучване и отговори на въпросник на ОИСР. Докладът препоръчва създаването и прилагането на адекватна правна регулаторна рамка, която защитава обществения интерес.

https://www.oecd.org/corporate/ca/Responsible-Business-Conduct-in-the-SOE-sector-in-Asia.pdf

 

 

Назад
alt

Отговорно бизнес поведение в сектора на държавните предприятия в Азия. Преглед на националните практики

ОИСР публикува доклад за националните практики на държавни предприятия в 22 страни от Азия. Докладът разглежда законодателните политики и практики за отговорно бизнес поведение на държавните предприятия. Представени и сравнени са дефинициите и концепциите за отговорно бизнес поведение в анализираните страни. Обсъдени са формите на корпоративна социална отговорност и почтеност при отговорно бизнес поведение.

Констатациите в доклада се основават на кабинетно проучване и отговори на въпросник на ОИСР. Докладът препоръчва създаването и прилагането на адекватна правна регулаторна рамка, която защитава обществения интерес.

https://www.oecd.org/corporate/ca/Responsible-Business-Conduct-in-the-SOE-sector-in-Asia.pdf