Назад
alt

Нови правила за директори в бордовете на държавни предприятия

Законът за публичните предприятия (2019 г.) въведе нови изисквания към органите за управление и контрол, които са предвидени да влязат в сила от 2020 година. Предвид форсмажорните обстоятелства, свързани с глобалната пандемия, срокът за прилагане на изискванията бяха удължени от шест месеца на 16 месеца след прилагането на закона. 

Първият борд по новите изисквания бе този на Българската фондова борса – София АД. В края на 2020 г. се очаква на извънредно заседание на общото събрание на акционерите да одобри новия борд. Всички номинирани за членове на борда са преминали успешно през процедурата, проведена от Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК). В процедурата по номинация освен ресорното министерство-принципал участва и Комисия по номиниране към АППК за определяне на независимите членове (1/3 от състава на борда). До края на 2020 г. се очакват номинации от АППК за бордовете на приблизително дузина държавни предприятия.

Назад
alt

Нови правила за директори в бордовете на държавни предприятия

Законът за публичните предприятия (2019 г.) въведе нови изисквания към органите за управление и контрол, които са предвидени да влязат в сила от 2020 година. Предвид форсмажорните обстоятелства, свързани с глобалната пандемия, срокът за прилагане на изискванията бяха удължени от шест месеца на 16 месеца след прилагането на закона. 

Първият борд по новите изисквания бе този на Българската фондова борса – София АД. В края на 2020 г. се очаква на извънредно заседание на общото събрание на акционерите да одобри новия борд. Всички номинирани за членове на борда са преминали успешно през процедурата, проведена от Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК). В процедурата по номинация освен ресорното министерство-принципал участва и Комисия по номиниране към АППК за определяне на независимите членове (1/3 от състава на борда). До края на 2020 г. се очакват номинации от АППК за бордовете на приблизително дузина държавни предприятия.