Назад
alt

Мониторинг на дейността на държавните предприятия: Ръководство за добри практики за годишно обобщено отчитане

През последните 15 години преобладаващото отношение към държавните предприятия се промени. В новата реалност фокусът се измести към повишаване на ефективността на тези предприятия. Усилията се подкрепят от ОИСР чрез подобряване на прозрачността за максимизиране на ефективността на държавните предприятия.

Новата тенденция много държавни предприятия да участват в глобалните вериги на стойност изисква високи нива на прозрачност. Стремежът към прозрачност е отговорност на държавните предприятия за самите тях, както и за независимите външни одити и за държавата като техен собственик. Работната група на ОИСР за държавна собственост и приватизационни практики е разработила ръководства за добри практики за отчитане. Ръководствата за отчитане подкрепят прилагането на Препоръка VI.C от Насоките за държавните предприятия „Собственикът трябва да разработи механизъм за последователно отчитане за държавните предприятия и обобщен отчет за тях“.

Линк: https://www.oecd.org/corporate/monitoring-performance-state-owned-enterprises.htm

 

Назад
alt

Мониторинг на дейността на държавните предприятия: Ръководство за добри практики за годишно обобщено отчитане

През последните 15 години преобладаващото отношение към държавните предприятия се промени. В новата реалност фокусът се измести към повишаване на ефективността на тези предприятия. Усилията се подкрепят от ОИСР чрез подобряване на прозрачността за максимизиране на ефективността на държавните предприятия.

Новата тенденция много държавни предприятия да участват в глобалните вериги на стойност изисква високи нива на прозрачност. Стремежът към прозрачност е отговорност на държавните предприятия за самите тях, както и за независимите външни одити и за държавата като техен собственик. Работната група на ОИСР за държавна собственост и приватизационни практики е разработила ръководства за добри практики за отчитане. Ръководствата за отчитане подкрепят прилагането на Препоръка VI.C от Насоките за държавните предприятия „Собственикът трябва да разработи механизъм за последователно отчитане за държавните предприятия и обобщен отчет за тях“.

Линк: https://www.oecd.org/corporate/monitoring-performance-state-owned-enterprises.htm