Назад
alt

Изменения в националния кодекс за корпоративно управление

В края на 2021 г. Комисията за финансов надзор утвърди измененията в Националния кодекс за корпоративно управление. Промените изискват публичните дружества да публикуват в годишните си доклади как спазват по целесъобразност кодекса за корпоративно управление. От приемането на Националния кодекс във връзка с членството в ЕС (2007 г.) са извършени три промени  - през 2007-ма, 2012-та, 2016-та година. Промените през 2021 г. са съобразени със Зелената сделка, Регламентът за таксономията, Директивата за докладване на корпоративна устойчивост, Целите за устойчиво развитие на ООН (2015 г.), с Насоките на ООН за бизнеса и човешките права (2011 г.).

Според Комисията за финансов надзор с промените Националният кодекс за корпоративно управление се утвърждава като стандарт за добра практика и средство за общуване между бизнеса от различните страни.

Назад
alt

Изменения в националния кодекс за корпоративно управление

В края на 2021 г. Комисията за финансов надзор утвърди измененията в Националния кодекс за корпоративно управление. Промените изискват публичните дружества да публикуват в годишните си доклади как спазват по целесъобразност кодекса за корпоративно управление. От приемането на Националния кодекс във връзка с членството в ЕС (2007 г.) са извършени три промени  - през 2007-ма, 2012-та, 2016-та година. Промените през 2021 г. са съобразени със Зелената сделка, Регламентът за таксономията, Директивата за докладване на корпоративна устойчивост, Целите за устойчиво развитие на ООН (2015 г.), с Насоките на ООН за бизнеса и човешките права (2011 г.).

Според Комисията за финансов надзор с промените Националният кодекс за корпоративно управление се утвърждава като стандарт за добра практика и средство за общуване между бизнеса от различните страни.