Назад
alt

Актуализиране на насоките за корпоративно управление на държавните предприятия

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие публикува доклад за промените както в държавната собственост, така и в корпоративното управление на държавните предприятия след приемане на актуалните Насоки през 2015 г. 

 

Представени са практиките в 29 държави. Най-важните заключения са свързани с увеличаване на прозрачността и разкриването на информация; упражняване на собствеността от едно единствено министерство; актуализиране на политиката за държавна собственост. Резултатите от анкетата ще се използва при разработване на нови Насоки за корпоративно управление на държавните предприятия. 

Назад
alt

Актуализиране на насоките за корпоративно управление на държавните предприятия

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие публикува доклад за промените както в държавната собственост, така и в корпоративното управление на държавните предприятия след приемане на актуалните Насоки през 2015 г. 

 

Представени са практиките в 29 държави. Най-важните заключения са свързани с увеличаване на прозрачността и разкриването на информация; упражняване на собствеността от едно единствено министерство; актуализиране на политиката за държавна собственост. Резултатите от анкетата ще се използва при разработване на нови Насоки за корпоративно управление на държавните предприятия.