Назад
alt

Аналитичен доклад на тема "Чуждестранен опит в областта на корпоративното управление на държавните предприятия''

В резултат от изпълнението на Дейност 3. Разработване и прилагане на методология за мониторинг и оценка на  корпоративното управление на държавните предприятия по Проект BG05SFOP001-2.009-0021 „За ефективно, прозрачно и отговорно корпоративно управление на държавните предприятия“ бе разработен аналитичен доклад на тема "Чуждестранен опит в областта на  корпоративното управление на държавните предприятия".

Пълният текст на доклада можете да изтеглите оттук.

Назад
alt

Аналитичен доклад на тема "Чуждестранен опит в областта на корпоративното управление на държавните предприятия''

В резултат от изпълнението на Дейност 3. Разработване и прилагане на методология за мониторинг и оценка на  корпоративното управление на държавните предприятия по Проект BG05SFOP001-2.009-0021 „За ефективно, прозрачно и отговорно корпоративно управление на държавните предприятия“ бе разработен аналитичен доклад на тема "Чуждестранен опит в областта на  корпоративното управление на държавните предприятия".

Пълният текст на доклада можете да изтеглите оттук.