Цели

Общата цел на проекта е подпомагане на създаването на ефективно, прозрачно и отговорно корпоративно управление на държавните предприятия (КУДП) в страната.

Цели

Дейности

Работата на екипа за изпълнение на проекта ще се концентрира в изпълнението на четири основни дейности.

Дейности

Екип

Екипът за изпълнение на проекта се състои от експерти с дългогодишен професионален опит в изпълнението и управлението на проекти в сферата на стратегическо планирането и регионалното развитие.

Екип